5 Negara Paling Banyak Jumlah Pembaziran Makanan

5 Negara Paling Banyak Jumlah Pembaziran Makanan

Pembaziran makanan merupakan satu masalah moral yang dihadapi oleh kebanyakan negara. Hampir satu pertiga daripada semua makanan yang dihasilkan di dunia dibuang atau dibazirkan dengan pelbagai alasan. Pada masa yang sama, menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), 50 juta orang di 45 negara sedang menghadapi kebuluran di mana beberapa negara membangun