'Job Description Template' Untuk Akauntan

‘Job Description Template’ Untuk Akauntan

Akauntan adalah individu yang bertanggungjawab untuk menyimpan rekod perakaunan dan pergerakan kewangan dalam syarikat. Seorang akauntan juga sering menghasilkan laporan dan cadangan pelaburan yang ditujukan kepada pengurusnya. Tugas seorang akauntan termasuklah Menyediakan laporan kewangan Membantu dalam penyediaan anggaran dan ramalan tunai Mengendalikan proses audit Menentukan kepatuhan terhadap undang-undang kewangan dan peraturan Menguruskan pengiraan