'Job Description Template' Untuk Jururawat

‘Job Description Template’ Untuk Jururawat

Jururawat adalah profesion yang menggabungkan seni dan sains. Tanggungjawab jururawat adalah untuk membantu pesakit dalam mempelajari penjagaan diri sendiri pada bila-bila masa serta membantu apabila pesakit tidak berdaya memenuhi keperluan serta aktiviti penjagaan diri sendiri. Jururawat merupakan individu yang memberikan sokongan psikososial kepada pesakit kerana mereka merupakan insan yang paling