'Job Description Template' Jurutera Kimia

‘Job Description Template’ Jurutera Kimia

Jurutera Kimia atau Chemical Engineer adalah individu yang menggunakan prinsip saintifik dan kejuruteraan untuk menambah baik proses dan peralatan yang digunakan dalam pengeluaran pelbagai produk. Mereka menganalisis data, menjalankan penyelidikan dan mereka bentuk penyelesaian untuk meningkatkan kecekapan, kualiti dan keselamatan. Job description template untuk Jurutera Kimia ini boleh disesuaikan mengikut