'Job Description Template' Ahli Arkeologi

‘Job Description Template’ Ahli Arkeologi

Ahli Arkeologi atau Archeologist adalah individu yang mengkaji asal usul dan evolusi manusia. Mereka menggali, memulihkan dan menganalisis bukti fizikal budaya manusia dengan memeriksa artifak, seperti alatan, bangunan, tapak pengebumian, tembikar dan pakaian.  Ahli Arkeologi boleh bekerja untuk organisasi penyelidikan, perundingan dan firma pengurusan sumber budaya, agensi kerajaan dan muzium.