‘Job Description Template’ Pengurus Kandungan

‘Job Description Template’ Pengurus Kandungan

Pengurus Kandungan atau Content Manager adalah individu yang bertanggungjawab untuk menghasilkan dan menerbitkan kandungan, menulis, menyunting dan membaca pruf (proofread), merangka strategi kandungan dan mengurus content team. Job description template untuk Pengurus Kandungan ini boleh disesuaikan mengikut kehendak dan keperluan anda. Template ini sesuai untuk diterbitkan di mana-mana halaman kerjaya

'Job Description Template' Content Strategist

‘Job Description Template’ Content Strategist

Pakar Strategi Kandungan atau Content Strategist adalah individu profesional yang membangun, melaksanakan dan mengurus strategi kandungan untuk menarik target audiens syarikat. Content Strategist membantu untuk meningkatkan keuntungan syarikat dengan membina kesetiaan jenama dan mengenal pasti cara untuk mengekalkan pelanggan yang sedia ada mahupun pelanggan baharu. Job description template untuk Content

Content Manager Job Description Template

Content Manager Job Description Template

Content Manager Job Description A Content Manager is a professional with a unique position in establishing the company’s online presence as well as building its brand. This position involves supervising marketing strategies that engage customers and also assuring their satisfaction with the company’s products or services. Job Brief Our team