'Job Description Template' Untuk Juruaudit

‘Job Description Template’ Untuk Juruaudit

Juruaudit atau auditor merupakan individu yang dilantik oleh syarikat perniagaan untuk menganalisis secara bebas mengenai rekod perakaunan dan penyata kewangan mereka. Juruaudit bertanggungjawab untuk mengeluarkan laporan tentang ketepatan dan kebolehpercayaan penyata kewangan berdasarkan undang-undang tempatan negara di mana syarikat itu beroperasi. Tugas seorang Juruaudit termasuklah Memeriksa dan menilai kesahihan keadaan kewangan