'Job Description Template' Untuk Pengurus Hotel

‘Job Description Template’ Untuk Pengurus Hotel

Pengurus Hotel atau Hotel Manager adalah individu yang bertanggungjawab untuk mengawasi operasi harian hotel, memastikan pengurusan yang cekap dan menyediakan hala tuju strategik. Pengurus Hotel bertanggungjawab menyelia kakitangan, mengurus belanjawan, melaksanakan strategi pemasaran dan mengekalkan pematuhan undang-undang dan garis panduan.   Pengurus Hotel menyelia kerja di semua peringkat, merancang aktiviti, mengurus