Tekanan Masa: Projek-projek pembinaan bangunan mempunyai jangka masa yang ketat dan boleh menimbulkan tekanan yang tinggi terutama semasa proses reka bentuk awal dan akhir. Tuntutan Kerja yang Tinggi: Kerjaya sebagai Arkitek memerlukan tumpuan dan kesungguhan yang tinggi kerana melibatkan banyak cabaran dan tanggungjawab yang besar terhadap projek dan klien. Keperluan Berfikir Analitikal: Reka bentuk bangunan memerlukan pemikiran analitikal yang cermat dan terperinci bagi memastikan setiap aspek direka dengan sempurna dan terperinci. Tanggungjawab yang Besar: Sebagai seorang Arkitek, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan dan keselesaan penghuni bangunan serta memastikan bahawa rekabentuk bangunan memenuhi semua keperluan dan peraturan yang ditetapkan. Keperluan Kecekapan Teknikal: Kemahiran teknikal dan pengetahuan tentang bahan binaan dan teknologi pembinaan adalah sangat penting bagi seorang Arkitek.

‘Job Description Template’ Untuk Arkitek

Arkitek merupakan individu yang yang membuat reka bentuk untuk menjadikannya sebagai satu realiti. Arkitek juga merupakan seorang jurureka, perancang bangunan, perancang pembangunan bandar, perancang tapak dan yang berkaitan dengannya.  Arkitek bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal projek pembinaan bermula dari awal sehingga penyerahan projek.  Tugas seorang Arkitek termasuklah Merancang sketsa (sketch) Melukis