'Job Description Template' Pensyarah

‘Job Description Template’ Pensyarah

Pensyarah atau Lecturer adalah individu yang bertanggungjawab untuk mereka bentuk, membangun dan menyampaikan bahan menggunakan pelbagai kaedah dan platform. Mereka mencipta bahan kursus, rancangan pengajaran dan kurikulum, menjalankan penyelidikan dan kerja lapangan, melibatkan diri dengan pelajar dan juga menghadiri temu bual, persidangan dan mesyuarat. Mereka boleh bekerja dalam pelbagai tetapan.