'Job Description Template' Pengurus Jualan

‘Job Description Template’ Pengurus Jualan

Pengurus Jualan atau Sales Manager adalah individu profesional yang bertanggungjawab ke atas kejayaan jualan syarikat mereka.  Pengurus Jualan akan menetapkan goals untuk team mereka dan menghasilkan laporan ramalan bulanan (monthly forecasting reports) untuk melihat prestasi team dalam mencapai target. Job description template untuk Pengurus Jualan ini boleh disesuaikan mengikut kehendak dan