‘Job Description Template’ Penasihat Akademik

‘Job Description Template’ Penasihat Akademik

Penasihat Akademik atau Academic Advisor adalah individu yang bertanggungjawab untuk membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan mereka dengan bekerjasama rapat dengan pelajar untuk memilih kursus, mengenal pasti kekuatan dan bertindak sebagai orang penting sehingga pelajar menamatkan pengajian. Job description template untuk Penasihat Akademik ini boleh disesuaikan mengikut kehendak dan keperluan anda.