'Job Description Template' Juruukur Bahan

‘Job Description Template’ Juruukur Bahan

Juruukur Bahan atau Quantity Surveyor adalah individu yang bertanggungjawab untuk memastikan projek bangunan kekal dalam bajet. Mereka menyediakan anggaran kos dan bahan, merangka anggaran belanjawan, dan bekerja secara berpasukan, mencatat sebarang perubahan reka bentuk dan kesannya terhadap kos. Juruukur Bahan akan bekerja rapat dengan pembina, arkitek, jurutera dan kontraktor lain.