5 Kepentingan Resume Yang Anda Tidak Tahu

5 Kepentingan Resume Yang Anda Tidak Tahu

Resume adalah dokumen yang menerangkan secara ringkas mengenai tahap pendidikan, pengalaman kerja, kelayakan, kemahiran serta pencapaian seseorang individu.  Resume merupakan dokumen yang sering digunakan dalam proses permohonan kerja. Ia biasanya merangkumi 1 atau 2 muka surat sahaja.  Sekiranya anda ingin memohon pekerjaan, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu resume untuk memohon