‘Job Description Template’ Ketua Pegawai Perubatan

‘Job Description Template’ Ketua Pegawai Perubatan

Ketua Pegawai Perubatan atau Chief Medical Officer adalah individu yang bertanggungjawab untuk menyelia operasi harian hospital dan kemudahan perubatan lain. Job description template untuk Ketua Pegawai Perubatan ini boleh disesuaikan mengikut kehendak dan keperluan anda. Template ini sesuai untuk diterbitkan di mana-mana halaman kerjaya yang anda inginkan. Huraian kerja/ringkasan kerja