Kaizen: Falsafah Yang Diamalkan Oleh Orang Jepun Untuk Berjaya

Kaizen: Falsafah Yang Diamalkan Oleh Orang Jepun Untuk Berjaya

Kaizen bermaksud perubahan ke arah kebaikan secara berperingkat. Secara ringkasnya ia bermaksud penambahbaikan yang berterusan.  Kai bermaksud ubah manakal zen bermaksud untuk lebih baik. Sejak tamat Perang Dunia Kedua, masyarakat Jepun sangat berpegang teguh kepada konsep Kaizen ini. Selain dijadikan prinsip atau falsafah bagi individu yang berjaya, konsep Kaizen juga