‘Job Description Template’ Pembangun Perisian

‘Job Description Template’ Pembangun Perisian

Pembangun Perisian atau Software Developer adalah individu yang bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan mengekod perisian untuk perniagaan dan pengguna. Mereka akan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java atau C++ untuk mencipta program. Mereka perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, serta kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Job description template untuk Pembangun Perisian ini