'Job Description Template' Guru Tadika

‘Job Description Template’ Guru Tadika

Guru Tadika atau Kindergarten Teacher adalah individu profesional yang bertanggungjawab untuk menyatukan dan mengajar kanak-kanak tentang kemahiran sosial, kebersihan diri, kemahiran asas membaca, seni, muzik dan lain-lain. Job description template untuk Guru Tadika ini boleh disesuaikan mengikut kehendak dan keperluan anda. Template ini sesuai untuk diterbitkan di mana-mana halaman kerjaya

'Job Description Template' Tukang Landskap

‘Job Description Template’ Tutor

Tutor adalah individu profesional yang membantu pelajar untuk mencapai matlamat akademik mereka. Seorang tutor bertanggungjawab untuk membantu pelajar dalam tugasan kelas, peperiksaan serta membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Job description template untuk Tutor ini boleh disesuaikan mengikut kehendak dan keperluan anda. Template ini sesuai untuk diterbitkan di mana-mana halaman kerjaya

'Job Description Template' Untuk Guru

‘Job Description Template’ Untuk Guru

Guru adalah individu yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai dan melatih di dalam mahupun luar kelas. Guru juga bertanggungjawab terhadap masalah disiplin, kedatangan, kelakuan dan budi pekerti pelajar. Tugas seorang guru termasuklah Menyediakan bahan untuk mengajar Menyampaikan pengajaran secara kreatif dan inovatif Menilai prestasi pelajar Memberi maklum balas